Zuid-Amerika | Seven Worlds One Planet
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

BESTAANSBRONNEN


Welke delfstoffen heeft het land en op welke plaatsen worden ze gewonnen?


Welke energiebronnen gebruikt het land?
o aardolie
o aardgas
o steenkool
o kernenergie
o waterkracht
o windkracht
o zonne-energie


Noem de belangrijkste industriegebieden of industriesteden en schrijf erbij wat
er gemaakt wordt.

 

Clip: Hoe wordt staal gemaakt?

Clip: Massaproductie

Clip: Zo wordt een cd gemaakt


Hoe is het bodemgebruik van het land?
o landbouw
o veeteelt (van koe naar koelkast)
o tuinbouw (spruitjes)
o bosbouw


Doen de mensen aan visvangst?

 

Clip: visafslag


Is er toerisme in het land?
o In welke streken?
o Welk soort toerisme?

Wat voert het land uit? (Export)


Wat voert het land in? (Import)

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)